Vlaamse overheid helpt startende ondernemers in de circulaire economie

Om de uitbouw van nieuwe en vernieuwende initiatieven met een gunstige milieu-impact en de circulaire economie te stimuleren treedt de Vlaamse Milieu Holding nv (VMH) op als risicokapitaalverschaffer.

De Vlaamse Milieuholding nv (VMH) is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen.
VMH houdt een 100% participatie aan in Aquafin geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Vlaamse Gewest om het gevoerde milieubeleid te ondersteunen en tot uitvoering te brengen.
Minister Joke Schauvliege: “Naast de strategische participaties verschaft VMH risicokapitaal aan bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen”.

Zowel starters of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase, komen in aanmerking voor een participatie. VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde. Voorzitter Frans Dieryck “De VMH onderscheidt zich door haar aandacht voor starters, spin-offs van universiteiten of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase – the valley of death”. VMH zoekt projecten die een “entrepreneurs team” kan omzetten in bedrijven die de circulaire economie kunnen versnellen.

Meer informatie: frans.dieryck@vmh.be