Hackaton in het Ondernemerscentrum Brugge

Op vrijdagochtend 24 november sloten 125 studenten en bedrijven zich gedurende 24 uur op in het Ondernemerscentrum Brugge. Hun doel: een valoriseerbare app creëren rond het thema ‘Brugge een leven lang’. De app moest een oplossing bieden aan een concrete nood van Brugse kinderen, jongeren en ouderen, over de generaties heen. Hun bron: open data, vrij toegankelijke gegevens die een schat aan informatie bieden. De experten van Actie voor Starters en Spinwest daagden de groepen uit om kleine marktonderzoeken op te zetten en creatief te zijn in hun businessmodel. Het Brugse bedrijf Nephroflow en de collega’s van Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie gaven vanuit hun expertise heel wat sectorspecifieke tips.

24 uur later, op zaterdagochtend werden de apps gepresenteerd aan het grote publiek. Conclusie: er is goesting en ondernemend talent in Brugge! De app Brugge Cares van een groep Howest-studenten (een community-app die eenzaamheid onder senioren wil aanpakken) won een valorisatietraject bij SpinWest en staat te trappelen om de app verder uit te werken. Op 11 december komen ze een eerste keer samen met de SpinWest-klankbordgroep.
De andere winnaars waren Ludejo (Vives), die kinderen wil stimuleren om meer buiten te spelen en Marcel (bedrijf Duo), een ophalingsdienst die jouw glas, vuilnis en strijk naar de respectievelijke glasbol, containerpark en strijkcentrale brengt.

De fotoreportage vind je hier.

© foto's: Viktor Vanhoof