Vijf tips voor een geslaagde sterkte-zwakteanalyse van je onderneming

Het is een oerklassiek bedrijfskundig model: de SWOT-analyse. Maar bij het bepalen en evalueren van een bedrijfsstrategie blijft deze methode ontzettend nuttig. Maak een geslaagde sterkte-zwakteanalyse van je onderneming met onze tips.  

Swot, swat, wat?

Met een SWOT-analyse maak je een overzicht van interne en externe factoren die een invloed hebben op jouw bedrijf, zowel in positieve als negatieve zin. Je kan het vergelijken met een scheepskapitein die zijn koers dient uit te zetten alvorens hij uitvaart, op basis van volgende gegevens:

 • Waar ben ik?
 • Waar wil ik naartoe?
 • Hoe moet ik varen?
 • Wat wil ik omzeilen?

Deze SWOT-analyse kan een onderdeel zijn van je ondernemingsplan, maar helpt je ook verder in je ondernemerschap bij strategische planning en het nemen van beslissingen.

De onderdelen

What’s in a name. Elke letter van het woord ‘SWOT’ staat voor een onderdeel van de analyse die je maakt. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

S = Strengths / sterktes
Wat zijn de sterktes van jouw bedrijf? Waar en hoe maak je echt het verschil? Je sterktes zijn de voordelen die jij kan bieden aan je klanten ten opzichte van je belangrijkste concurrent(en). Dit gaat zowel over jouw organisatie als jouw producten, service, levertermijnen...

W = Weaknesses / zwaktes
Waar scoor je niet goed en blijf je in gebreke? Welke zaken verdienen verbetering? Waar is de concurrentie merkelijk beter in? Je zwaktes zijn zaken die je hinderen bij het behalen van je doelen. De kans is groot dat je hierdoor al klanten verloren bent.

O = Opportunities / kansen
Hiervoor moet je kijken naar wat zich afspeelt in de markt. Welke zakelijke opportuniteiten zie je om te groeien, binnen bestaande of nieuwe markten? Zijn er trends waar je kan op inspelen of nieuwe technologische ontwikkelingen die je kunnen vooruithelpen? Welke innovaties zouden dit mogelijk maken? Zijn er zinvolle overnames of partnerships? Kan je geografisch uitbreiden? Wees niet bang van vernieuwing en focus je enkel op kansen die echt een meerwaarde kunnen betekenen.

T = Threats / bedreigingen
Wie of wat bedreigt jouw business model en bedrijf? Dit kunnen nieuwe technologieën en concurrenten zijn, maar evenzeer een verandering in de regelgeving, het subsidiebeleid, sterk wisselende grondstofprijzen of bepaalde schaarstes. Om ervoor te zorgen dat je kan blijven concurreren met andere aanbieders is het belangrijk om op de hoogte te blijven. Als je dit niet doet, dreig je na enige tijd hopeloos achterop te hinken.

Vijf stappen

 1. Beslis wat je wil analyseren
 2. Bepaal de kansen en bedreigingen (externe analyse) van je bedrijf.
 3. Bepaal de sterktes en zwaktes (interne analyse) van je bedrijf.
 4. Maak een overzichtelijk schema van je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
 5. Formuleer enkele conclusies

Vijf tips

Om het maximale uit jouw SWOT-analyse te halen, geeft onze Start&GO-expert Johan Houbart graag nog volgende tips mee:

 1. Ga voor een multidisciplinaire aanpak. Zo vermijd je een eenzijdige blik. Vraag bijvoorbeeld aan je klanten en leveranciers om mee te werken. De analyse kan onderdeel zijn van een groter geheel, zoals een klantentevredenheidsonderzoek of een topic tijdens een volgende ontmoeting met je klant. Daarnaast is de kans groot dat jouw leveranciers jouw concurrenten beleveren en een goed beeld hebben van de sterke en zwakke spelers, markttrends, nieuwe spelers die op de markt komen en dergelijke. Ze beschikken over waardevolle marktkennis die jou kan helpen.
 2. Wees eerlijk voor jezelf en baseer je sterkten en zwakten op aantoonbare prestaties. Probeer zo objectief mogelijk naar je eigen onderneming te kijken.
 3. Benoem alleen de hoofdzaken en focus niet te veel op details. Rangschik ze in volgorde van belangrijkheid en bepaal de top drie.
 4. Wees concreet en verval niet in algemeenheden. Het is bijvoorbeeld beter om een ‘levertermijn < 48 uur’ te gebruiken in de plaats van een 'korte levertermijn'.
 5. Ga aan de slag met je SWOT-analyse. Formuleer op basis van de uitkomsten nieuwe doelstellingen en concrete acties. Bepaal nieuwe tactische beslissingen en pas indien nodig huidige ideeën aan. Je SWOT-analyse moet een belangrijk onderdeel worden van je strategisch marketingplan.

Wil je jouw zwaktes ombuigen naar sterktes? Schrijf je in voor een gratis klankbordsessie en zoek samen met onze experten naar een oplossing. 

Bron: Johan Houbart van Ebucon.

SWOT-analyse