Het verhaal van Kris

CowsOnWeb is in 2012 ontsproten uit Signum Engineering, het ingenieursbureau van Kris Demets. “CowsOnWeb is een unieke geboortemelder voor koeien die de geboorte van een kalf vele uren op voorhand kan voorspellen. We bevestigen een sensor op de koe, die om de vijf minuten de temperatuur van de koe meet. Temperatuurgegevens zijn de beste manier om het moment van kalving te bepalen. In 2016 hebben we een vennootschap opgericht met de bedoeling CowsOnWeb te internationaliseren.”

“Volgend jaar willen we twee nieuwe producten op de markt brengen. Onze ‘Fitbit van de koe’ registreert wat de koe doet, hoe het dier zich gedraagt, of ze eet of niet… Op basis van die gegevens kunnen we ziektebeelden detecteren. Voor dit nieuw product werd een Europees subsidiedossier goedgekeurd – daar zijn we uiteraard zeer blij mee”, aldus Kris.

“Via Start&GO heb ik CowsOnWeb – dat begon als hobby – kunnen professionaliseren. Ik vond er de ontbrekende kennis om het professioneel aan te pakken. Ik volgde via Start&GO een begeleidingstraject op maat - SpinWest - en leerde heel veel bij over marketing, sales, intellectuele eigendom… Ik presenteerde CowsOnWeb aan een groep specialisten. Zij stelden me kritische vragen, waardoor ik verplicht was om na te denken over waar ik met CowsOnWeb naartoe wilde. Dat klankbord was voor mij echt van onschatbare waarde!”

www.cowsonweb.net