Marktonderzoek: een must voor elke ondernemer, maar hoe begin je eraan?

Als ondernemer zit je met heel wat vragen. Heeft mijn idee kans op slagen? Hoe kan ik me profileren op de markt? Welke prijs moet ik vragen?

Een goed marktonderzoek helpt je om een antwoord te krijgen op die vragen. De objectieve en betrouwbare resultaten van je marktonderzoek zijn bovendien ook noodzakelijk voor de opmaak van je ondernemingsplan en bedrijfsstrategie.

Inzicht in je markt is dé sleutel tot succes!

Ontdek onze vier tips & tricks en ga zelf aan de slag.

Bepaal welke onderdelen van marktonderzoek voor jou belangrijk zijn

Marktonderzoek kan enorm ruim zijn. Volgende vier onderdelen vormen vaak de basis van een marktonderzoek:

 • Concurrentieanalyse 
  Als je weet wat je concurrenten doen, kan je bepalen hoe jij je kan onderscheiden! Je kan de concurrentie onderzoeken met vragen zoals: welke producten/diensten bieden zij aan? Aan welke prijs? Op welke doelgroep richten ze zich? Wat zijn hun sterke en minder sterke punten?
   
 • Sectoronderzoek
  Inzicht in je sector is heel belangrijk in de verkoop van je dienst of product. Wat is de gemiddelde omzet in je sector? Wie zijn de belangrijkste spelers? Wat zijn de trends en ontwikkelingen?
  Weet dat bepaalde beroepsverenigingen sectorinformatie bieden aan hun leden.
   
 • Klantenonderzoek
  Wie zijn je potentiële klanten? Wat zijn de behoeften van je klanten? Hoe staan ze ten opzichte van jouw product of dienst? Wat zijn zij bereid hiervoor te betalen? Onder welke vorm en via welke communicatiekanalen zet je dit best in de markt?
   
 • SWOT-analyse
  Met behulp van een SWOT-analyse bepaal je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw bedrijf.

Andere mogelijke onderdelen van een marktonderzoek: behoefteanalyse en haalbaarheidsonderzoek, ‘Blue Ocean’, communicatie-onderzoek of marketinganalyse…


2. Kies de best passende methode(s)

Er zijn verschillende methodes om je marktonderzoek uit te voeren. Je kan kiezen tussen een kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

 • Kwantitatief onderzoek
  Hier ondervraag je een grote groep mensen om zoveel mogelijk data (meestal in de vorm van cijfers) te verzamelen. Je probeert zoveel mogelijk te weten te komen over de wensen, kenmerken en motieven van (potentiële) klanten. Deze manier van onderzoek is tijdrovend, maar wel gedetailleerd. Voorbeelden zijn online, telefonische of schriftelijke enquêtes.
 • Kwalitatief onderzoek
  Bij dit onderzoek ondervraag je een kleinere groep mensen, maar krijg je meer uitgebreide informatie.
  Hier opteer je eerder voor een persoonlijk vraaggesprek of een groepssessie.

3. Ga na wat je zelf kan doen en wat je beter uitbesteedt

Een marktonderzoek kan je zelf uitvoeren of uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven.

Enerzijds kan het voordelig zijn om als ondernemer zelf je markt te bevragen, bv. als je met een beperkt en simpel onderzoek al heel wat resultaat kan bereiken. Denk aan jaarlijkse gesprekken met klanten, een poll op de website, evaluatieformulieren, online enquêtes…

Anderzijds is het aan te raden om je marktonderzoek uit te besteden als het te complex is en je gespecialiseerd en gefundeerd advies wil krijgen.

4. Vermijd de zes grootste fouten

De grootste fouten die gemaakt worden tijdens het uitvoeren van een marktonderzoek zijn:

 • Beginnen aan je onderzoek zonder vooraf een duidelijke planning op te maken
 • Onderzoek voeren zonder het op te lossen probleem op voorhand te definiëren
 • Geen onderzoeksstrategie uitwerken
 • De verkeerde personen ondervragen
 • Irrelevante vragen stellen
 • De resultaten verkeerd interpreteren

Marktonderzoek gaat gepaard met heel wat keuzes. Ga stap voor stap te werk, zo geraak je er wel!

Kan je toch wat extra advies gebruiken? Bekijk het webinar 'Sta sterk in de markt' door op de afbeelding te klikken. 

Bron: Devroe&Partners - www.marktonderzoek.be

marktonderzoek