Een onderneming opstarten? Niet zonder plan!

Waarom een ondernemingsplan opstellen?

Voor het starten van een onderneming heb je niet enkel een goed idee nodig, maar ook een plan. Je wil vooraf kunnen inschatten of je idee haalbaar is en een antwoord krijgen op enkele essentiële vragen. Is er een markt voor? Welke middelen heb ik nodig? Welke investeringen moet ik voorzien? Heb ik voldoende startkapitaal of moet ik lenen? Is mijn verdienmodel realistisch? Wat zijn mijn doelstellingen op korte en op lange termijn en hoe wil ik ze bereiken? M.a.w. wat is je strategie?

Door het opstellen van een ondernemingsplan verplicht je jezelf om na te denken over de antwoorden op een aantal cruciale vragen. Op die manier kom je tot een geordende, onderbouwde omschrijving van jouw ondernemingsidee.

Het ondernemingsplan heb je niet enkel intern nodig. Extern is het een ideaal document om banken, investeerders of potentiële partners te overtuigen van jouw project.


Wat moet er in een ondernemingsplan?

Hier vind je de zes onmisbare onderdelen van je plan:

1. Samenvatting van je plan
Houd er rekening mee dat niet iedereen de tijd heeft om je volledige plan te bekijken. Vat je plan kort samen op maximaal 1 A4. 

2. Omschrijving van je product of dienst
Vertel welke toegevoegde waarde jouw product of dienst heeft voor de klant. Omschrijf wie je bent en wat je met je onderneming wil bereiken.

3. Marktanalyse
Analyseer de markt, je doelgroep en je concurrenten. Breng de trends en evoluties in kaart en maak een SWOT-analyse.

4. Team en organisatie
Welke ondernemingsvorm ga je oprichten en hoe ga je je onderneming organiseren? Welke zaken ga je zelf doen en wat ga je uitbesteden?

5. Marketingstrategie
Schrijf neer via welke kanalen je je dienst of product zal aanbieden en welke instrumenten je zal inzetten om je product of dienst te promoten.

6. Financieel plan
Een goed financieel plan wijst uit of je onderneming rendabel kan zijn of niet en is daarom een cruciaal onderdeel van je ondernemingsplan. Wat zijn je inkomsten en je grootste kostenposten? Beschrijf de financiële kant van je bedrijf.

Start&GO-tip

Ook na de start van je bedrijf heb je een ondernemingsplan nodig. Het is van belang voor bedrijven in groeifase of bij de lancering van een nieuw product of dienst. Voorts laat het je toe om het concrete verloop van je business van tijd tot tijd af te toetsen met je vooropgestelde doelstellingen en strategie. Een ondernemingsplan is geen statisch gegeven, maar evolueert mee met de business. Je zorgt best voor een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, update van het document.

In jen oar ant skartn?

Schrijf je dan in voor de workshop ‘van idee naar ondernemingsplan’. In deze interactieve workshop i.s.m. Unizo maken we gebruik van het Business Model Canvas (BMC) en ga je aan de hand van negen bouwblokken je concept overzichtelijk en visueel weergeven, de eerst stap richting opmaak van jouw ondernemingsplan.

Schrijf je in op één van de workshops.

ondernemingsplan